Mrzygłód, P. (2020) „Dusza i ciało jako integralne składowe ludzkiego bytu. Stanowisko metafizyki realistycznej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 177–196. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.177-196.