Dołganiszewska, E. (2020) „ Gdańsk 21–23 września 2011 r”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 197–201. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.197-201.