Jezierska, E. (2020) „VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 r”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 207–208. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.207-208.