Laszczyńska-Fankanowska, K. (2020) „ Warszawa 27–28 października 2011 r”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 211–214. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.211-214.