Dec, I. (2020) „Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 222–224. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.222-224.