Pelekh, O. (2020) „Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, ss. 295”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 229–332. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.229-332.