Dołganiszewska, E. (2020) „Ks. Henryk Seweryniak, Teologia fundamentalna, Towarzystwo «Więź», Warszawa 2010, ss. 520 (t. I), 380 (t. II)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 20(1), s. 233–236. doi: 10.34839/wpt.2012.20.1.233-236.