Nowicki, A. (2020) „Służyć sprawie zawierzenia Mądrości”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 5–6. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.5-6.