Mrzygłód, P. (2020) „Absurd jako naczelna kategoria interpretacyjna w egzystencjalnym irracjonalizmie Lwa Szestowa”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 165–183. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.165-183.