Piela, M. (2020) „Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (1)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 185–193. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.185-193.