Błaszczyk, T. (2020) „Działalność dydaktyczno‑naukowa w środowisku wrocławskim ks. prof. zw. dr. hab. Józefa Mandziuka”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 195–210. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.195-210.