Mrzygłód, P. (2020) „Stanisław Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 246”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 222–224. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.222-224.