Giemza, B. (2020) „Czesław Parzyszek SAC, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 10), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2010, ss. 502”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 242–245. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.242-245.