Tupikowski, J. (2020) „Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 258”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(2), s. 248–250. doi: 10.34839/wpt.2011.19.2.248-250.