Kubiś, A. (2020) „Biskup Karol Wojtyła, Wikariusz Kapitulny Archidiecezji Krakowskiej a nowy etap dziejów Wydziału Teologicznego w Krakowie”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), s. 37–51. doi: 10.34839/wpt.2011.19.1.37-51.