Kaucha, K. (2020) „Znaki wiarygodności Kościoła”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), s. 71–89. doi: 10.34839/wpt.2011.19.1.71-89.