Wołyniec, W. (2020) „Aktualność trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), s. 91–104. doi: 10.34839/wpt.2011.19.1.91-104.