Jezierska, E. (2020) „Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), s. 105–112. doi: 10.34839/wpt.2011.19.1.105-112.