Jóźwik, M. (2020) „Rola i znaczenie wychowania moralnego w całokształcie procesu wychowawczego rodziny”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), s. 113–135. doi: 10.34839/wpt.2011.19.1.113-135.