Zawada, S. (2020) „Wartość życia ludzkiego wobec współczesnych zagrożeń «kultury śmierci»”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 19(1), s. 137–148. doi: 10.34839/wpt.2011.19.1.137-148.