Wojtczak, A. (2020) „Rozwój nauki i kultu «Matki Bożej Opatrzności»”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 75–97. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.75-97.