Orłowski, T. (2020) „Testament biologiczny. Jaki samodeterminizm mamy na myśli?”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 99–112. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.99-112.