Kucia, P. (2020) „Duszpasterstwo Akademickie w koncepcji ks. Aleksandra Zienkiewicza”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 149–168. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.149-168.