Szczych, J. (2020) „Sanktuaria Kościoła lwowskiego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 169–195. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.169-195.