Tupikowski, J. (2020) „Metafizyczna «natura» bytu matematycznego. Uwagi wstępne”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 213–221. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.213-221.