Lukoszek, M. (2020) „Antykoncyliarystyczne orzeczenia konstytucji «Pastor aeternus» I Soboru Watykańskiego”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 37–50. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.37-50.