Tupikowski, J. (2020) „ 590”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(2), s. 277–280. doi: 10.34839/wpt.2010.18.2.277-280.