Jastrzębski, A. (2020) „Aspekt normatywny we współczesnym rozumieniu duchowości”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 95–111. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.95-111.