Chłopowiec, M. (2020) „Ryty i obrzędy procesu pojednania grzesznika w Kościele Zachodnim pierwszych wieków”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 9–30. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.9-30.