Słupek, R. (2020) „Eklezjologia personalistyczna Benedykta XVI”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 113–122. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.113-122.