Sapieha, A. (2020) „Teologiczny charakter refleksji pastoralnej według Sergio Lanzy”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 139–151. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.139-151.