Tomko, A. (2020) „Działalność trzeźwościowa Kościoła w Polsce w czasch przełomu”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 153–166. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.153-166.