Piela, M. (2020) „Ideał kapłaństwa w świetle dzieła kard. Adolfa Bertrama «Charyzmaty pracy i duszy kapłańskiej»”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 181–198. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.181-198.