Kiwka, M. (2020) „Doświadczenie mistyczne czy mistyczna świadomość? Mistyka w ujęciu B. McGinna”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 219–247. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.219-247.