Dołganiszewska, E. (2020) „Biblia w teologii fundamentalnej V Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (Toruń, 24-25 IX 2009 r.)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 18(1), s. 291–295. doi: 10.34839/wpt.2010.18.1.291-295.