Pagacz, M. (2021) „Życie konsekrowane w służbie poszukiwania sensu według Benedykta XVI”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 323–344. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.323-344.