Zawadzki, R. (2020) „Biblijne inspiracje encykliki «Dives in misericordia»”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(2), s. 93–99. doi: 10.34839/wpt.2009.17.2.93-99.