Giemza, B. i Radecki, A. (2020) „Rekolekcje jako ważny element formacji kapłańskiej. Teoria i praktyka”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(2), s. 101–116. doi: 10.34839/wpt.2009.17.2.101-116.