Musioł, M. (2020) „Marian Sentek, Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena, ordynariusza diecezji Münster w latach 1933-1946, Wrocław 2008, ss. 336”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(2), s. 275–280. doi: 10.34839/wpt.2009.17.2.275-280.