Liszka, P. (2020) „Recepcja myśli św. Augustyna w teologii nowożytnej”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), s. 21–38. doi: 10.34839/wpt.2009.17.1.21-38.