Pater, J. (2020) „ 320”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), s. 286–288. doi: 10.34839/wpt.2009.17.1.286-288.