Pater, J. (2020) „Andrzej Wiencek (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków 2008, ss. 558”., Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), s. 288–290. doi: 10.34839/wpt.2009.17.1.288-290.