Maspero, G. (2020) „Epistemologia teologiczna i ontologia trynitarna u Akwinaty”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), s. 85–108. doi: 10.34839/wpt.2020.28.1.85-108.