Bujalska, K. (2020) „Recenzja: Filippo Rossi, L’eremita diocesano. Con Gesù nel deserto, Edizioni Cantagalli, Siena 2010, ss. 110”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 345–347. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.345-347.