Papciak, K. (2021) „Myślenie według wartości w dobie pandemii COVID-19”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 413–429. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.413-429.