Zatwardnicki, S. (2020) „Jedno źródło Objawienia a dwa nurty przekazu i poznania Objawienia. Apologijny wymiar teologii Josepha Ratzinger”a, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 63-93. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.63-93.