Kubisiak, P. (2021) „Jaskinia Makpela (mi’arat hammakpelah). Tradycja żydowska i archeologia świętych grobów w Hebronie”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), s. 61–75. doi: 10.34839/wpt.2021.29.2.61-75.