Blanco-Sarto, P. (2020) „Początek drogi. Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła w myśli Josepha Ratzinger”a, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 49-61. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.49-61.