Merecki, J. (2020) „Europa, filozofia i chrześcijaństwo”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), s. 285–294. doi: 10.34839/wpt.2020.28.2.285-294.