Dziuba, A. F. (2021) „Recenzja: Ks. Tadeusz Reroń, Etyka w szpitalu. Diakonia – medycyna – duszpasterstwo, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 384”, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), s. 447–451. doi: 10.34839/wpt.2021.29.1.447-451.